Επίτιμα Μέλη οργανωτικής επιτροπής του Δρόμου Μαρμάρων

Στην φωτογραφία από αριστερά η Αντιπεριφερειάρχης κ.Λουκία Κεφαλογιάννη

,μία αθλήτρια ,η δήμαρχος Πεντέλης κ.Δήμητρα Κεχαγιά και η Δημοτική Σύμβουλος Πεντέλης και μελος του Δ.Σ του ΣΠΑΠ κ.Λαζή Κωνσταντίνα. Χωρίς την βοήθεια τους ο αγώνας δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί.

Μαζί τους Η εντεταλμένη σύμβουλος Αθλητισμού της Περιφέρειας κ.Βάρσου Μαργαρίτα