Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκος Πανταζής
Πρόεδρος
Μαράνος Σοφιανός
Αντιπρόεδρος Α'
blank-person
Tρανουδάκης  Δημήτρης
Αντιπρόεδρος Β'
blank-person
Χάρις Ζιάμπα
Γεν.Γραμματέας
blank-person
Μπουλούμπασης  Γεώργιος 
Υπεύθυνος Προγραμμάτων -Γραφείο Τύπου
blank-person
Σκουντούφλας Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός
blank-person
Ρόκομας  Βασίλης
Μπάσκετ Ανδρών
blank-person
Σαραντίδου Ρούλα
Ταμίας
blank-person
Φουρνάρη Κωνσταντίνα
Αναπληρωτής Ταμίας
blank-person
                                                                                                                   
 
Δήμας Σπύρος
Συντονιστής -Υπεύθυνος Ιστοσελίδας
blank-person
Ιωαννίδου  Ντίμι
Ειδικός Γραμματέας
blank-person