ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Kα Σαραντίδου Ρούλα Τηλ. 6976838795

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.30ΜΜ  -   20.00ΜΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17.30ΜΜ  -   20.00ΜΜ

ΣΑΒΒΑΤΟ

09.30 ΠΜ  -  12.00

ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30 ΠΜ  -   12.00