Μπάσκετ Ακαδημίες αρχίσαμε εντυπωσιακά

Μπάσκετ Ακαδημίες αρχίσαμε εντυπωσιακά ΞΕΚΊΝΗΣΕ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ εντυπωσιακά 4 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ περιμένουν παλιά και νέα αστέρια πληρ:Σαραντίδου Ρούλα τηλ.6976838795-6944433097 Σάββατο 09.15-10.15 Κυριακή  10.15-11.15