Φιλική συνάντηση Προμίνι Μπάσκετ παρουσία του Δημάρχου

Φιλικό παιγνίδι με το 12ο Δημοτικό σχολείο

Η ομάδα προμίνι του Γυμναστικού Συλλόγου αντιμετώπισε σε φιλική συνάντηση την ομάδα επίλεκτων του 12ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου. Τον αγώνα παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Ρούσος Σίμος που ο γιος του αγωνίσθηκε με το 12ο Δημοτικό σχολείο.