προπονηση ακαδημίας Αποστόλου

το τμήμα των junior με τον προπονητή τους