Όροι συμμετοχής δρόμου των μαρμάρων

Όροι Συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον  2ο  ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών (που έχουν γεννηθεί 01-01- 2004) και μεγαλύτερα ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners).
-Στον Αγώνα Δρόμου 4.900μ, μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 13ετών (που έχουν γεννηθεί 01-01-2009) και μεγαλύτερα ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners).
-Στον Αγώνα Δρόμου 1000μ. μπορούν να συμμετάσχουν Μαθητές 8-12 ετών (που έχου γεννηθεί απο 01-01-2014 και έως τις 31-12-2010).

Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση του  2ου ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους
κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση,
όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.

• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του
ελεύθερη βούληση.

• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του
ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του, όσον
αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να
συμμετάσχει.

• Ο  Γ.Σ.Χαλανδρίου και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν
φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή
άλλου είδους βλάβη  που μπορεί να υποστεί συμμετέχων στη
διοργάνωση ή θεατής αυτής.

• Στους αγώνες της διοργάνωσης του   2ου ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και
εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.

• Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό
συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική
Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος του στήθους τους.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να
αποκλειστούν από τον αγώνα.

• Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν
τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’όλη τη διάρκεια
διεξαγωγής του και μετά.

• Ο   2ος  ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ πραγματοποιείται την
ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του,
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση
εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας
έχουν το δικαίωμα ο  Γ.Σ.Χαλανδρίου και η Οργανωτική
Επιτροπή του αγώνα να αποφασίσουν την αναβολή εκκίνησης
ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες
συνθήκες. Σε μία τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής
στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.

• Ο Γ.Σ.Χαλανδρίου  και η Οργανωτική Επιτροπή της
διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του
προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών
συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη
ειδοποίηση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  Γ.Σ.Χαλανδρίου
ή του αγώνα.

• Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα
τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς
χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς
και δημοσίευση σε αυτόν στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος που
προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης
συμμετοχής θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για
σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη
διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο
συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι
αποθηκευμένα και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του
αγώνα.

• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της
εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους
διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης
για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική
ή μερική.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της
διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να
εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.

• Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του
αγώνα, του ΣΕΓΑΣ αλλά και των διεθνών κανονισμών της AIMS
και της IAAF έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του
συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα
αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωση.

• Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν
μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα
σε καμία περίπτωση.

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να
σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική
Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή
καθ’ όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές
Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

• Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή
εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία
περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα
χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).

• Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του
ευθύνη τα στοιχεία που απαιτούνται στο πίσω μέρος του
αριθμού συμμετοχής του, είτε αφορούν σε ζητούμενα στοιχεία
επικοινωνίας είτε σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα.

• Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν
επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής
είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια
τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων,
αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα
από τη διοργάνωση.

• Το όριο ολοκλήρωσης του 2ου ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ έχει οριστεί στις τρεις (3.5) ώρες από την
εκκίνηση του αγώνα.

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έχει οριστεί
στα 75 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 1000μ. έχει οριστεί
στα 10 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.

• Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά
εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή
που ο συμμετέχοντας περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και
τον τερματισμό του.

• Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους
χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι
χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.

ΠΑΤΗΣΤΕ  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ