Όροι εγγραφής δρόμου των μαρμάρων

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


-Ο Γ.Σ.Χαλανδρίου και η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.

-Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης του   1ου ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ είναι δυνατή μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, καθώς και γραφεία του  Γ. Σ. XAΛΑΝΔΡΙΟΥ  στο κλειστό Γήπεδο Χαλανδρίου απο την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου καθημερινά 17.30 -19.00 και Σάββατο - Κυριακή  09:30 έως 12:00.

-Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.

-Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών για κάθε έναν αγώνα δρόμου της διοργάνωσης χωριστά, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.

-Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του αγώνα όπως αυτή αναγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της διοργάνωσης.