Όροι εγγραφής δρόμου των μαρμάρων

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

-Ο Γ.Σ.Χαλανδρίου και η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.

-Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης του   1ου ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ είναι δυνατή μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης,με κάρτα , καθώς και με μετρητά στα γραφεία του  Γ. Σ. XAΛΑΝΔΡΙΟΥ  στο ΣΤΙΒΟ στο Γήπεδο Χαλανδρίου απο την 15η Σεπτεμβρίου μέχρι 29 Νοεμβρίου καθημερινά,πλην Τετάρτης, 17.00 -20.00 και καθημερινά 17.00-19.00 και Σάββατο - Κυριακή 9.00-12.00 στο κλειστό στα γραφεία Μπάσκετ.

-Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.

-Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών για κάθε έναν αγώνα δρόμου της διοργάνωσης χωριστά, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.

-Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του αγώνα όπως αυτή αναγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της διοργάνωσης.