ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ.Μπουλούμπασης Γεώργιος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλλόγου Χαλανδρίου και ουδεμία αρμοδιότητα και σχέση έχει με τον Σύλλογο. Πρακτικό 8 /26/02/2020