1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών

Διεύθυνση:
Αδαμαντίου Κοραή & Καραισκάκη, Γλυκά Νερά